Calculul mediei de admitere

Program pentru calcularea opțiunilor, ŞTIRILE ZILEI

Conținutul

  În acest sens, părinţii sau reprezentanţii legali ai acestor candidaţi completează o declaraţie, conform modelului prevăzut în anexa nr.

  program pentru calcularea opțiunilor

  Aceşti candidaţi, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă, nu pot fi repartizaţi computerizat în învăţământul liceal sau profesional în clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale. Calculul mediei finale de admitere utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal vocaţional, profilurile artistic, sportiv şi teologic, în anul şcolar 1.

  Admitere la liceu Cum se completează fişa de admitere la liceu? Opţiunile sunt stabilite, a venit momentul completării fişei de admitere la liceu.

  program pentru calcularea opțiunilor

  Întâi de toate, trebuie să ştii că există în colţul din dreapta-sus un câmp Nr. Aşadar, acesta nu trebuie completat de către elev sau părinte. Denumire - Se completează cu numele şcolii de provenienţă. Câmpul Am urmat cursurile gimnaziale în limba maternă va fi completat doar în cazul în care elevul a urmat cursurile gimnaziale în limba maternă.

  program pentru calcularea opțiunilor

  În această situaţie, se va completa cu numele limbii respective. Dacă bifează căsuţa, candidatul nu va mai putea fi repartizat într-un liceu cu predare în limba maternă.

  Aici, program pentru calcularea opțiunilor viitor liceean va completa cu codurile liceelor dorite, în ordinea preferinţelor.

  program pentru calcularea opțiunilor

  Fiecare cod are 3 cifre şi figurează în broşura editată de inspectorat. Diriginte - Câmp semnat de dirigintele elevului. Candidat - Câmp semnat de candidat.

  program pentru calcularea opțiunilor

  Părinte - Câmp semnat de părintele candidatului. Admitere la liceu Potrivit Ordinului Nr.