Conceptul de strategie a unei firme

Volumul opțiunii strategiei. PRINCIPALELE OPTIUNI STRATEGICE

Formularea strategiei de fabricație[ modificare modificare sursă ] Specialiștii de la University of Cambridge, Institute for Manufacturing-Marea Britanie [2] menționează următoarea definiție formală a strategiei de fabricație [3]  : "Strategia de fabricație este definită printr-un model pattern de decizii, atât de structură cât și de infrastructură, care determină capabilitatea sistemului de fabricație și specifică cum va opera acesta pentru a satisface un set de obiective ale fabricației care sunt compatibile cu obiectivele generale ale afacerii.

Strategia de fabricație trebuie să fie compatibilă și complementară cu strategia de afaceri.

opțiuni binare vici

Strategia de afaceri a unei firme definește scopul afacerii și se preocupă de adoptarea desfășurării acțiunilor și alocarea resurselor necesare pentru a concura într-un domeniu specific de afaceri. Obiectivele strategiei de afaceri pot fi : profitabilitatea, poziția pe piață, creșterea economică etc. O strategie de afaceri a unei companii este un plan utilizat pentru a stabili o poziție pe piață, a conduce operațiunile, a atrage și satisface clienții, a concura cu succes și a atinge obiectivele.

Care este volumul comerțului. Prin urmare, dacă sunteți interesat să obțineți cele mai bune rezultate și, de asemenea, vă simțiți puternici în voi înșivă că puteți aștepta cu răbdare apariția unui semnal profitabil, atunci acest sistem de tranzacționare respectă pe deplin profilul dvs.

Rolul strategiei de fabricație ,subordonată strategiei de afaceri, se poate evidenția pe două direcții: să asigure suportul fabricației pentru obținerea de comenzi pentru produse, pe un segment de piață, la un nivel mai bun decît concurenții; să se prevadă procese de fabricație superioare care să asigure firmei avantaje competiționale distincte. Strategia de fabricație evidențiază rolurile strategice ale sistemelor de producție în unitatea de afaceri. Teoriile asupra strategiei de fabricație s-au dezvoltat tot mai amplu în timp, începînd cu teoria "opțiunii strategice" a lui W.

Skinner [5]pe măsură ce tehnicile și tehnologiile de fabricație au creat oportunități mai mari pentru competitivitate. Wickham Skinner op. Dintr-o serie de studii de caz, el a conchis că legătura dintre fabricație și strategia de afaceri era foarte slabă, din cauza lipsei de preocupări asupra volumul opțiunii strategiei din partea managementului de la cel mai înalt nivel. După Skinner, managerii fabricației aveau tendința să accentueze costul scăzut și eficiența în toate situațiile competiționale, în detrimentul performanței generale a firmei.

Pentru volumul opțiunii strategiei depăși această problemă, Skinner a recomandat ca fabricanții să facă opțiuni asupra strategiei de fabricație care ar îndeplini necesitățile unei strategii generale de afaceri.

telegrama bitcoin bot

Această idee a fost relevantă pentru conceptul strategiilor generice de afaceri, dezvoltat de profesorul Michael E. Porter volumul opțiunii strategiei  : diferențiere, dominație prin costuri scăzute, focalizare. Pentru o strategie de afaceri cu costuri scăzute, o "opțiune strategică" adecvată a fabricației ar fi decizia alegerii producției de masă la volume de producție maricu produse standardizate.

Dimpotrivă, o strategie de afaceri cu prioritatea "diferențiere", ar necesita o fabricație mai flexibilă, posibil de unicatecu forță de muncă înalt calificată.

Skinner a considerat că opțiunile asupra strategiei de fabricație constă în determinarea utilajelor și echipamentelor, a tehnologiilor de proces, a planificării și conducerii producției, managementului resurselor umane, organizării producției.

Odată cu dezvoltarea ulterioară a conceptului de strategie de fabricație, Skinner [7] a accentuat importanța "schimburilor" trade-offs- l. Skinnerop. Aceste criterii sunt doar exemple și nu trebuie considerate ca o listă permanentă sau atotcuprinzătoare. El a recomandat ca fabricanții să utilizeze fabrici focalizate op. Multe dintre vizualizare independența financiară în domeniul strategiei de fabricație au extins ideea "schimburilor", prin definirea focalizării pe produs, versus focalizarea pe proces.

Schimbării concepţiilor privind organizaţiile în general şi firmele în special, i-a corespuns abordarea diferită a strategiei. Primii care au punctat importanţa deosebită a strategiei, în ordine cronologică, au fost: Alfred Chandler, Kenneth Andrews, Igor Ansoff, G. Hofer, D.

Hayes și Schmenner, [8] Caracteristica centrală a teoriei "opțiunii strategice" este că "schimburile" trebuie să se facă între obiectivele fabricației: cost scăzut, flexibilitate, calitate și dependabilitate. Încercarea de a realiza simultan toate obiectivele conduce la inconsistență și performanțe reduse. Hayes și Wheelwright [9] au definit strategia de fabricație ca fiind o succesiune de decizii care, în timp, îi permit unei unități de afaceri să realizeze o structură dorită a fabricației, o infrastructură și un set de capabilități specifice.

Fabricanții utilizează una sau mai multe forme alternative ale proceselor de dezvoltare a strategiei de fabricație : un model pattern coerent de acțiuni; programe de îmbunătățire a proceselor de fabricație; urmărirea capabilităților esențiale ale fabricației.

opțiuni binare de tranzacționare 60 de secunde

Acest model se bazează pe utilizarea conceptelor de criterii de câștigare a comenzilor și criterii de calificare și urmărește să-i ajute pe manageri să înțeleagă cerințele piețelor și să " Sarcina strategică a fabricației constă în a satisface mai bine decât concurenții o serie de criterii care permit firmei să câștige să obțină comenzi de la clienți. Obiectivele fabricației sunt reprezentate de un grup de criterii competiționale a căror îndeplinire este hotărâtoare pentru obținerea comenzilor și care au fost denumite de Terry Hill criterii de câștigare a comenzilor.

Criteriile tipice de obținere a comenzilor sunt : prețul, calitatea produselor, performanțele livrării viteză și siguranțăflexibilitatea fabricației, gama de produse.

  1. 10 opțiuni binare de top
  2. Platforma de investiții luminor

Unul dintre aspectele strategiei de fabricație este dezvoltarea unei infrastructuri adecvate a fabricației, care cuprinde o arie largă de componente: sisteme de planificare și ținere sub control a fabricației, controlul și asigurarea calității, politici cu forța de muncă, arhitectura sistemelor informaționale.

Există și alte abordări ale strategiei de fabricație. Astfel, K. Platts și M. Gregory [13] au propus o procedură de audit al fabricației care "suprapune" profilurile cerințelor pieței și performanței curente peste dimensiuni ale strategiei cum sunt : timpul de livrare, calitatea și flexibilitatea construcției.

Procedura Platts-Gregory include trei etape: înțelegerea poziției pe piață a firmei. Mai specific, această etapă implică identificarea factorilor competiționali ceruți de piață de clienți și compararea acestora cu nivelul de performanțe atins de firmă; evaluarea capabilităților fabricației.

Scopul acestei etape este de a evalua măsura în care practicile fabricației ajută la atingerea tipului de performanțe competiționale indicate ca fiind volumul opțiunii strategiei în prima etapă; dezvoltarea unor noi strategii de fabricație. Această etapă implică analiza diferitelor opțiuni disponibile pentru firmă și selectarea celor care satisfac cel mai bine criteriile competiționale identificate în cele două etape anterioare.

Organizațiile trebuie să analizeze în mod continuu strategiile de fabricație, pentru a identifica aspectele priorităților piețelor, structurii produselor, configurației fabricației și investițiilor necesare.

Etape de elaborare a strategiei unei firme In procesul de elaborare a unei strategii de firma se parcurg urmatoarele etape: a.

Criterii de câștigare a comenzilor și criterii de calificare[ modificare modificare sursă ] În procesul de elaborare a strategiei de fabricație se stabilesc obiectivele strategice ale fabricației, ca mijloace prioritare pentru a concura pe piață. Se folosesc diferiți termeni pentru grupul de obiective ale fabricației : criterii competiționale, priorități competiționale, criterii de câștigare a comenzilor.

Acești termeni sunt ,în linii mari, echivalenți. Terry Hill [11] a conceput noțiunile de criterii de câștigare a comenzilor și criterii de calificare, ce se referă la procesul prin care capabilitățile operaționale sunt convertite în criterii care pot conduce la avantaje competiționale și la succesul pe piață. Noțiunea de "criteriu de câștigare a comenzilor" C. Noțiunea de "criteriu de calificare" C. O performanță sub nivelul de "calificare" va descalifica firma de a fi luată în considerare de către clienți.

De exemplu, o firmă care a optat să concureze pe baza costului redus nu poate supraviețui pe volumul opțiunii strategiei dacă nivelul de calitate este atît de redus încît nu este satisfăcător pentru clienți.

constatări

Punctul de vedere asupra criteriilor de calificare este că firmele trebuie să exploreze mediul pentru a determina ordinea de prioritate a acestor criterii. Este important de notat că criteriile de calificare nu sunt mai puțin importante decât criteriile de câștigare a comenzilor, ci sunt doar diferite.

Dintre criteriile de câștigare a comenzilor fac parte : calitatea produselor, costul produselor, livrarea, flexibilitatea fabricației, inovativitatea etc. Exemple de criterii de calificare sunt siguranța livrării și calitatea de conformare deși calitatea poate fi un criteriu de câștigare a comenzilor. Volumul opțiunii strategiei strategice ale fabricației și investițiile trebuie să fie asociate cu tipul de volumul opțiunii strategiei.

Etape de elaborare a strategiei unei firme | Planificarea, Strategia si Avantajul competitiv

De exemplu, la producția de volum scăzut producția de unicatecriteriile de câștigare a comenzilor vor fi viteza de livrare și capabilitatea unică de proiectare proiectare mai frecventă a noilor produse ; acest tip de producție oferă o gamă largă de produse la comandă și este caracterizat prin flexibilitate ridicată.

Pe de altă parte, procesele cu volume de producție mari producția de masă și procese continue se vor focaliza pe preț ca C. Criterii tipice. Calitatea produselor, în cadrul conceptual al strategiei de fabricație, este asociată cu conformitatea cu specificațiile și cu așteptările clienților.

lucrați pe internet cu câștiguri reale

Calitatea este măsura în care materialele și activitățile sunt conforme cu specificațiile și așteptările clienților. In esență, criteriul calitate implică fabricarea produselor la standarde superioare de performanță și de conformitate.

Costul produselor. Prețul produsului este factorul principal care afectează volumul de vînzări și profitul. Prețul produselor, ca măsură valorică a costului total, dimensionează costul de producție total, multiplicat cu un coeficient supraunitar care acoperă profitul întreprinderii. Un cost de producție scăzut permite un preț de vânzare mai mic și oferă oportunități mai bune pentru profit decât un cost ridicat.

Încărcat de

Costul de producție include costurile materialelor sau materiei prime, cheltuielile cu forța de muncă, cheltuielile de regie și costurile altor resurse utilizate pentru a produce unitatea de produs.

Cu cât este mai important costul în raport cu alte criterii competiționale, cu atât este mai important ca întreprinderea să dispună de un sistem de calcul al tuturor cheltuielilor de producție.

Prețul de vânzare al produsului poate prezenta variații importante pe durata unui ciclu de viață al produsului. Astfel, în fazele de creștere și maturitate ale ciclului de viață, prețul produsului devine un criteriu competițional important de câștigare a comenzilor. In faza de declin, prețurile devin mai mici, există supracapacitate de producție și vânzările pot scădea la un nivel destul de redus.

Informații document

Criteriul competițional "livrare" se referă la două aspecte : viteza livrării și siguranța livrării. Pe unele piețe, comenzile pot fi câștigate prin capabilitatea firmei de a livra produsele către clienți mai rapid decât concurenții săi, ceea ce înseamnă un avantaj concurențial obținut prin viteza livrării.

Reducerea timpului de livrare, necesar onorării unei comenzi, poate fi un obiectiv strategic important al firmei. Siguranța livrării se referă la sarcina fabricației de a furniza produsele la termenul de livrare convenit cu clientul.

Pentru fabricație, aceasta va implica considerații de capacitate de producție, programare și menținerea stocurilor de produse în curs de execuție și de produse finite. Pe termen lung, livrarea produselor cu întârziere poate avea o influență negativă asupra renumelui firmei în rândul clienților și în consecință, poate reduce numărul de comenzi viitoare pentru rata de volumul opțiunii strategiei de sterline firmei.

Flexibilitatea fabricației este măsura în care volumele produselor existente pot fi mărite sau micșorate pentru a răspunde rapid la necesitățile clienților.

Etape de elaborare a strategiei unei firme

Este denumită flexibilitate de volum. O flexibilitate superioară a sistemului de fabricație în sensul aptitudinii acestuia de a se adapta rapid la modificări ale volumelor de producție poate constitui un factor favorabil în obținerea de comenzi pe piață. Flexibilitatea tipurilor de produse este caracterizată prin capacitatea sistemului de fabricație de a produce o varietate de produse într-o perioadă dată de timp, cu costuri minime de adaptare și cu timpi minimi de adaptare la varietatea produselor.

Sistemul de fabricație trebuie să fie pus de acord cu structura sortimentală a produselor varietatea acestora și să răspundă în mod eficient cererilor clienților pentru diferite sortimente de produse, la timpul convenit și la "prețul corect". Există și alte "categorii" ale flexibilității de fabricație care pot fi luate în considerare ca criterii competiționale, de exemplu: flexibilitatea operațională, flexibilitatea schimbării proiectelor etc.

  • PRINCIPALELE OPTIUNI STRATEGICE
  • Спросила Николь.

Inovativitatea innovativeness- l. Inovativitatea a mai fost definită ca fiind tendința propensiunea firmei de a produce inovații, de a dezvolta noi produse sau de a adapta inovații. Hillop. Scopul profilării este de a oferi o comparație între caracteristicile produselor cerute pe piață și caracteristicile proceselor utilizate pentru fabricarea produselor și de a face ajustările necesare.

Alegerea tipurilor de producție[ modificare modificare sursă ] Alegerea tipurilor de producție în întreprinderile de fabricație constituie pasul 4 al modelului de elaborare a strategiei de fabricație, propus de Terry Hill și trebuie să urmărească satisfacerea cerințelor clienților, exprimate prin calitate, preț, siguranța livrării, flexibilitate etc.

Prin tip de producție se înțelege o stare organizatorică și funcțională a întreprinderii, determinată de nomenclatura produselor fabricate, volumul producției executate, gradul de specializare a întreprinderii, secțiilor și locurilor de muncă, modul de deplasare a diferitelor materii prime, materiale, semifabricate de la un loc de muncă volumul opțiunii strategiei altul.

strategia de opțiuni binare pinocchio

Criteriile principale care trebuie luate în considerare la alegerea dintre alternativele de tipuri de producție sunt tipurile de produse, volumul de comenzi și subordonate la domiciliu de câștigare a comenzilor în piețele pe care concurează firma. Esența alegerii tipului de producție constă în stabilirea modului adecvat de a realiza fabricarea produselor, fiind date piața-țintă și volumele de producție ce urmează a fi realizate pentru acea piață.

Se poate aplica următoarea procedură de alegere a tipurilor de producție : ٭se decide asupra cantității de componente ce se volumul opțiunii strategiei achiziționa din exteriorul firmei; ٭se identifică alternativele posibile de tehnologii de fabricație pentru a realiza sarcinile de fabricație implicate de fiecare tip de produs; ٭se face alegerea între abordările alternative ale tipurilor de producție.

Variantele posibile de tipuri de producție în activitatea industrială sunt următoarele: ٭producția pe bază de proiect; ٭producția de unicate job shop -l. Factorul fundamental de care se ține seama la alegerea celui mai adecvat tip de producție este volumul de muncă total oreexprimat prin cantitatea de comenzi, multiplicată prin volumul de muncă ore pe comandă. Legătura dintre comenzile clienților pentru un produs și investiția în mijloace de producție este fundamentală pentru această decizie.

Meniu de navigare

Producția pe bază de proiect engleză : project production este o producție în care un set de activități complexe trebuie să fie efectuate într-o perioadă dată și în limitele unor cheltuieli estimate, pentru a produce un produs complex unic, pe baza unui proiect. Exemple pentru acest tip de producție pot fi: producția de nave, locomotive, avioane, construcții hidrotehnice hidrocentrale etc.

Toate activitățile, inclusiv funcțiile de suport necesare, vor fi ținute sub control de managementul proiectului, pe toată durata de execuție a acestuia. Forța de muncă trebuie să fie înalt calificată.

a pierdut bani în opțiuni binare

Programarea execuției lucrărilor la producția pe bază de proiect se face cu diagrame Gantt sau cu tehnici de planificare PERT. Fabricarea unui prototip de produs reprezintă o producție pe bază de proiect.

Producția de unicate sau de tip individual este caracterizată de fabricația unui singur exemplar de produs sau a câtorva exemplare, realizate strict pe baza specificațiilor înaintate de client, într-o perioadă determinată și la un preț volumul opțiunii strategiei anterior prin contract.

Exemple tipice de industrii angajate în producția de unicate sunt: ateliere de reparații generale, producția de scule și dispozitive speciale pentru alte unități, fabricația de macarale, cuptoare, turbogeneratoare etc.

La producția de unicate, sarcina de fabricație este încredințată unui singur muncitor sau unui grup mic de muncitori de înaltă calificare care pot căpăta responsabilități pentru programarea producției. Producția de unicate necesită costuri de fabricație ridicate, un consum ridicat de manoperă, poate implica timpi totali de fabricație variabili, depinzând de resturile de comenzi anterioare.

  • Strategie de fabricație - Wikipedia
  • Sunteți pe pagina 1din 10 Căutați în document Un plan de afaceri bine intocmit se bazeaza pe alegerea celor mai pline de succes strategii pentru firma.
  • Conceptul de strategie a unei firme « Lucrari de licenta si disertatie

Producția de unicate este caracterizată prin lipsa periodicității de repetare a operațiilor la oricare loc de muncă. Producția în serie se caracterizează prin fabricația în mod repetat cumpărați opțiunea 30 unor cantități limitate de produse, la intervale regulate și prin repetarea la locurile principale de fabricație a acelorași operații, faze, activități.

În cazul producției în serie se execută serii de produse și volumul opțiunii strategiei de piese, care se repetă periodic. Specificațiile pentru produse diferă mult de la un lot la cel următor.

Unul dintre dezavantajele producției de serie constă în volumul mare de producție neterminată engleză : work in progresscreindu-se stocuri de produse între operații.

Exemple de produse: mașini-unelte, compresoare, mașini de spălat, aragaze, frigidere, îmbrăcăminte și încălțaminte, produse cosmetice, volumul opțiunii strategiei alimentare procesate etc. Tehnicile producției de tranzacționare fujiyama sunt utilizate în fabricarea unor chimicale speciale: ingrediente farmaceutice, vopsele, adezivi etc.

În funcție de numărul produselor din serie se deosebesc trei subdiviziuni: producția în serie mare, în serie mijlocie și în serie mică. Producția în serie mare are caracteristici apropiate de producția de masă, iar producția în serie mică -de fabricația de unicate. Producția de masă se caracterizează printr-o nomenclatură de produse foarte redusă, care se fabrică în cantități foarte mari, pe o perioadă lungă de timp.

O caracteristică principală a producției forumul casa roma masă este volumul opțiunii strategiei că la majoritatea locurilor de muncă se repetă sistematic aceleași operații tehnologice, obținându-se astfel specializarea completă pe operații a forței de muncă și a utilajelor. Dacă utilajele sunt alese și reglate pentru a asigura la fiecare loc de muncă o producție egală, se obține sistemul producției de masă în flux continuu.

La cum poate un pensionar să câștige bani în plus în flux continuu se definește un ritm de fabricație sau tact ca fiind intervalul de timp, repetat regulat, necesar pentru volumul opțiunii strategiei unității de produs.