Câștigă în timp ce înveți să tranzacționezi semnalele noastre Forex zilnice: Account Options

Semnale comerciale ale tranzacției

Conținutul

  Biroul de Promovare Comercial Economica BPCE Atribuţii: Informarea partenerilor străini privind realităţile româneşti, climatul de afaceri şi investiţii, precum şi domeniile prioritare în care se doreşte participarea acestora.

  semnale comerciale ale tranzacției

  Desfășurarea de acţiuni promoţionale pe lângă organismele publice şi private pentru orientarea către Semnale comerciale ale tranzacției a unui volum cât mai mare de investiţii de capital. Organizarea de întâlniri cu oameni de afaceri din ţara de reşedinţă, în vederea transmiterii de informaţii şi semnale cu caracter economic, financiar, legislativ, în scopul stimulării interesului de a dezvolta relaţiile cu parteneri din România.

  Acordarea de asistenţă de specialitate instituţiilor guvernamentale, neguvernamentale şi societăţilor comerciale româneşti, la solicitarea acestora, în vederea stabilirii de contacte în ţara de reşedinţă, pentru concretizarea de tranzacţii comerciale şi de cooperare, inclusiv pe terţe pieţe.

  semnale comerciale ale tranzacției

  Acordarea de asistenta operatorilor economici locali care vor sa importe din România. Sprijinirea organizării de acţiuni promoţionale destinate majorării exportului prin: participarea activă la realizarea programului de târguri si expoziţii în țara în care își desfășoară activitatea și transmiterea de propuneri privind participarea la acele acțiuni cu impact asupra exportului românesc, atât cu pavilion naţional cât și în cadrul programelor de promovare ale altor instituţii, organizaţii sau chiar ale societarilor comerciale româneşti; transmiterea de propuneri privind organizarea de misiuni economice specializate, simpozioane, mini-expoziţii, inclusiv prin folosirea eventualelor spații disponibile existente la misiunile diplomatice; acordarea de asistență de specialitate delegațiilor din țară prezente pe piața de reşedinţă pentru acțiuni de promovare a exportului, inclusiv sprijinirea firmelor româneşti în obţinerea de informaţii privind metodologia și costurile pentru înfiinţarea și funcţionarea reprezentanțelor comerciale proprii în țara de reședință.

  Diversificarea schimburilor de mărfuri şi servicii cu ţara de reşedinţă, urmărindu-se asigurarea echilibrului balanţei comerciale şi de plăţi.

  semnale comerciale ale tranzacției

  În prim plan Exceptare de la carantină la sosirea în România