Exportarea unei cărți sau a altui document în format EPUB

Opțiunea este un document

O imagine sau un obiect poate să nu apară într-un document Word 2010 sau Word 2007

Ombudsmanul European adoptă un nou stil de exprimare a deciziilor Document - Date Monday 01 September În Raportul său anual pentru Ombudsmanul a promis că va explora posibilități diferite de exprimare a deciziilor sale pentru a le face mai accesibile cititorilor. Scopul este îmbunătățirea serviciilor pentru reclamanți și oferirea unei îndrumări mai clare, atât cetățenilor cât și opțiunea este un document, despre ce înseamnă o bună administrare.

În prezent, deciziile de închidere a anchetelor sunt trimise sub formă de scrisoare reclamantului, iar o copie este trimisă instituției sau organului împotriva căruia a fost înaintată plângerea. Scrisoarea începe cu o cronologie a tuturor pașilor din cadrul anchetei.

opțiunea este un document

Aceasta este urmată de rapoarte detaliate cu privire la plângere și la ancheta Ombudsmanului, incluzând avizul din partea instituției și observațiile reclamantului privind avizul. În partea finală a deciziei se face o trecere în revistă a probelor, repetând pe scurt ceea ce s-a detaliat anterior și apoi se explică constatările Ombudsmanului și motivele acestuia pentru închiderea anchetei.

opțiunea este un document

De-a lungul anilor problemele ridicate de plângerile obișnuite au devenit mai numeroase și mai complexe. Ca atare, rapoartele detaliate cu privire la afirmațiile reclamantului și ale instituției au devenit mai lungi și mai complicate.

opțiunea este un document

La rândul său, acest lucru face repetiția inerentă structurii actuale mai supărătoare și mai deconcertantă. Rezultatul global este că deciziile au devenit mai opțiune binară simplă și mai puțin accesibile cititorilor.

Întrebări frecvente şi depanare

După ce va examina cu meticulozitate mai multe opțiuni de modificare, Ombudsmanul va adopta un nou stil de exprimare a deciziilor începând cu septembrie În noul stil, scrisoarea adresată reclamantului este separată de decizie.

Scrisoarea are un caracter mai personal și informează reclamantul cu privire la rezultatul plângerii într-un mod mai simplu. Decizia însăși are o structură îmbunătățită. În primele două secțiuni ale acesteia, Ombudsmanul relatează împrejurările care au condus la înaintarea plângerii și apoi expune sfera anchetei sale. Următoarea secțiune face referire la pașii urmați în cadrul procedurii de investigare, inclusiv eforturile Ombudsmanului de a soluționa problema ele și neînțelegerile dintre părți.

Ca și mai înainte, în secțiunea finală se face o trecere în revistă a probelor și se explică constatările Ombudsmanului și motivele sale pentru închiderea anchetei.

Pages pentru Mac: Exportul unui document Pages în PDF sau într-un alt format de fișier

Prin evitarea repetiției și a detaliilor inutile, noul stil va face deciziile mai scurte și mai concise. Următorul pas în vederea opțiunea este un document unor decizii mai accesibile cititorilor va fi de a simplifica pe cât de mult posibil limbajul folosit. Aceasta se va realiza progresiv, cu ajutorul unor consultanți externi, începând cu ultimul trimestru al anului