Oportunitate de finanțare pentru jurnalismul transfrontalier!

Finanțarea opțiunilor de proiecte inovatoare

Conținutul

  Această rundă de finanțare este în valoare de mil.

  finanțarea opțiunilor de proiecte inovatoare comerț cu consilieri și roboți

  Euro, iar apelul pentru propuneri de proiecte are termenul limită pentru înregistrarea solicitărilor de finanțare la data de 19 mai Sprijinul poate fi oferit sub formă de finanțare nerambursabilă sau finanțare mixtă prin care se combină finanțarea nerambursabilă cu finanțare tip equity.

  În cadrul opțiunii de finanțare combinată, componenta de finanțare nerambursabilă este limitată la 2,5 milioane EUR, iar componenta de capital poate ajunge la 15 milioane EUR. Pot fi solicitate și sume mai mari sau mai mici, justificate în mod corespunzător.

  Viziune pe termen mediuÎn următorii patru ani vor continua acțiunile în vederea reducerii decalajelor față de economiile statelor din Europa de Vest, prin stimularea capitalului românesc, investiții strategice în infrastructură, educație, sănătate, inovare și digitalizare. Va fi susținută oferta prin instrumente financiare și granturi pentru sectoarele cele mai grav afectate, precum și prin scheme de ajutor de stat pentru investiții noi și garanții de stat pentru credite, urmărindu-se inclusiv reintegrarea pe piața muncii a angajaților din sectoarele afectate de pandemia de Covid Noua paradigmă economică a României va asigura sustenabilitatea finanțelor publice pe termen mediu și lung. În acest sens va avea loc și o reformă a marilor sisteme de servicii publice și corespunzător de cheltuieli publice. Prin creșterea transparenței și predictibilității în domeniul fiscal, va fi consolidată încrederea mediului de afaceri, precum și a consumatorilor.

  Propunerile de proiecte cu activități cu un nivel de maturitate tehnologică de până la 8 TRL 8 pot beneficia de finanțare nerambursabilă sau finanțare combinată. Activitățile cu un nivel de maturitate tehnologică mai avansat TRL 9 sau mai sus pot fi finanțate doar prin participarea la finanțarea de tip equity atâta timp cât propunerea rămâne nebancabilă.

  finanțarea opțiunilor de proiecte inovatoare indicatori și strategii pentru opțiuni binare

  Proiectul de inovare poate fi subcontractat. Propunerile de proiecte solicitate pentru finanțare trebuie depuse electronic, utilizând sistemul de transmitere electronică al portalului de finanțare și licitații al CE.

  finanțarea opțiunilor de proiecte inovatoare ideile pot face bani