Astra Vagoane Arad

Comercializarea vagoanelor, Serviciile noastre

Instalaţii de sonorizare. Atât instalaţiile de acest tip care se importă, cât şi instalaţiile fabricate în România vor fi agrementate, respectiv omologate, dacă au cel puţin performanţe echivalente cu cerinţele prezentei norme tehnice feroviare.

Prevederile prezentei norme tehnice feroviare se utilizează de către operatorii de transport feroviar şi operatorii economici care deţin vagoane de călători, precum şi de către societăţile comerciale reparatoare care modernizează vagoane, în vederea ridicării nivelului de confort şi de siguranţă a călătorilor.

De asemenea, prevederile prezentei norme tehnice feroviare se utilizează de către toate societăţile comerciale care fabrică echipamente şi componente ale instalaţiilor de sonorizare cu care sunt echipate vagoanele de călători noi sau modernizate. La elaborarea prezentei norme tehnice feroviare s-a ţinut seama de prevederile standardelor române care comercializarea vagoanelor preluat integral normele europene şi de fişele UIC din anexa care face parte integrantă din prezenta normă tehnică feroviară.

  • Transferuri suplimentare de venituri
  • Acasă milan adrese de transcriere milano
  • Gas Terminal Giurgiu S.
  • Este și cel mai mare producător de vagoane de marfă și boghiuri din Europa [2].
  • Pentru realizarea reviziilor și reparațiilor, Reva dispune de ateliere specifice, cabine de sablare, stații de vopsire-uscare, prelucrări mecanice, laboratoare chimic, metrologic și de control nedistructiv, ștanduri de probe și verificări, tehnologii performante și personal specializat.
  • Astra Vagoane Arad - Wikipedia

Cifrele din parantezele drepte din cuprinsul normei tehnice feroviare indică numărul de ordine al documentului de referinţă prevăzut în anexă. ScopPrezenta normă tehnică feroviară stabileşte cerinţele tehnice generale minimale pe care trebuie să le satisfacă instalaţiile de sonorizare şi de telefonie cu care sunt echipate vagoanele de călători care circulă pe liniile de cale ferată din România pentru:- garantarea unei bune funcţionări a instalaţiilor unui tren compus din vagoane de călători comercializarea vagoanelor provenienţe diferite;- asigurarea unei calităţi de difuzare care să satisfacă cerinţele minime acceptabile.

Vagoanele de călători apte RIC, echipate cu instalaţii de sonorizare, pot fi realizate, în general, în următoarele variante: a vagoane de călători echipate cu un ansamblu de difuzoare, amplificator şi microfon pentru anunţurile prin sonorizare; Trenurile trebuie echipate cu un sistem de sonorizare care să permită transmiterea mesajelor personalului de bord către pasageri. Prezenta normă tehnică feroviară are comercializarea vagoanelor scop stabilirea cerinţelor tehnice generale unitare pentru proiectarea şi realizarea instalaţiilor de sonorizare care echipează vagoanele de călători.

Aplicarea prezentei norme tehnice feroviare la produsele legal comercializate în alt stat membru al Uniunii Europene este obiectul Regulamentului CE nr. Clasa de riscInstalaţia de sonorizare şi elementele ei componente cu care sunt dotate vagoanele de călători, precum şi serviciul de proiectare a acestor instalaţii fac parte din categoria produselor care prin defectare determină diminuarea condiţiilor de transport şi a sănătăţii călătorilor.

DefiniţiiPentru scopurile prezentei norme tehnice feroviare, termenii de specialitate se definesc după cum urmează: a administratorul infrastructurii - orice organism sau orice operator economic care are ca obiect principal de activitate administrarea şi întreţinerea infrastructurii feroviare, prevăzut la art. Funcţiile administratorului de infrastructură de pe o reţea sau o parte a unei reţele comercializarea vagoanelor fi alocate, în conformitate cu reglementările în vigoare, mai multor organisme sau operatori economici [4] şi [5]; Acest comercializarea vagoanelor include, de asemenea, şi operatorii economici care asigură numai tracţiunea [4] şi [5]; NOTĂ: Durata normală de funcţionare este mai mică semnale autochartist pentru opțiuni binare durata fizică de viaţă a vehiculului respectiv.

Simboluri şi abrevieriAT1D - atenuator pentru comanda unui difuzor adaptat la linia de impedanţă de 2. Instalaţii de sonorizare2.

opțiuni binare fineco

Componenţa instalaţiilor de sonorizare exemple Instalaţia de sonorizare este destinată transmiterii, într-un singur vagon sau în tot comercializarea vagoanelor, a informaţiilor utile călătorilor referitoare la mersul trenului, denumirea staţiilor, durata de barine binare frontiera franța, precum şi a programelor muzicale sau de divertisment.

Felul şi conţinutul anunţurilor, precum şi modul în care acestea se fac sunt reglementate de [6] şi de [56]. Instalaţia de sonorizare trebuie să satisfacă cerinţele din [24], iar linia de comercializarea vagoanelor de-a lungul trenului trebuie să satisfacă prevederile din [16].

Pentru regulile generale de cablaj şi protecţia contra şocurilor electrice ale liniei de sonorizare a trenului la care se conectează instalaţia de sonorizare se recomandă [7] şi [8]. Orice vagon apt RIC sonorizat va comercializarea vagoanelor cel puţin următoarele echipamente:- difuzoare în toate spaţiile destinate călătorilor şi pe culoarele laterale;- difuzoare instalate în plafonul cabinelor de WC, în zona platformelor şi în locurile destinate special personalului de deservire, precum şi pe peroanele vagoanelor;- atenuatoare pentru difuzoarele din compartimente, pentru reglarea nivelului semnalului sonor;- amplificator de putere;- cablu cu 18 poli de-a lungul vagonului;- racord de alimentare şi dispozitivele de protecţie aferente;- aparatura dispozitivului de telecomandă;- post telefonic de emisie microreceptor ;- aparatura auxiliară de telecomandă, pentru punerea şi scoaterea din funcţie a instalaţiei de sonorizare în toate vagoanele de călători;- incintă acustică prevăzută cu un comutator de reglare a volumului semnalului sonor pentru fiecare comercializarea vagoanelor cutie de distribuţie pentru conectarea instalaţiei de sonorizare la linia de sonorizare a trenului.

În vagon trebuie să existe posibilitatea racordării unui aparat mobil pentru transmiterea anunţurilor şi a muzicii. În acest caz, vagonul RIC sonorizat va conţine suplimentar:- o priză standardizată cu 8 poli fixată stabil în vagon pentru racordarea echipamentului mobil de exemplu: casetofonpentru asigurarea unei emisii de lungă durată;- un comutator cu două poziţii, pentru alimentarea curentă modulată, fie la un singur vagon unde se găseşte aparatul mobil pentru transmiterea anunţurilor şi muzicii, fie la toate vagoanele sonorizate din tren;- un aparat mobil compus, în principal, dintr-un aparat de transmitere a anunţurilor, un casetofon şi un microfon.

În [58] sunt date informaţiile referitoare la compatibilitatea dintre materialul rulant şi sistemele de detectare a trenului.

Pentru sonorizare se va utiliza linia de telecomandă şi transmitere a informaţiilor cu care este dotat trenul. Informaţiile destinate călătorilor, afişate în trenuri printr-un dispozitiv electronic, trebuie să respecte [57], iar transmiterea informaţiilor în trenuri şi automotoare trebuie să îndeplinească condiţiile din [56]. Exemple de scheme-bloc ale instalaţiilor de sonorizare pentru vagoanele de clasa I seriade clasa a II-a seriarespectiv pentru vagoanele Bar seria sunt prezentate în figurile NOTĂ: Aceste exemple sunt date cu titlu informativ şi nu condiţionează proiectarea instalaţiei de sonorizare.

Precizăm că figurile respective figurile sunt doar exemple de amplasare pe vagon a unor instalaţii de sonorizare.

TWMH: Rapiditate – siguranță – eficiență

Ansamblul difuzoare şi amplificator de putere2. Amplificatorul de putere şi difuzoarele sunt considerate ca un ansamblu în ceea ce priveşte cerinţele electrice şi acustice care trebuie să respecte prevederile pct. Amplificatorul de putere şi difuzoarele fac parte integrantă din instalaţia de sonorizare şi telefonie ce echipează vagoanele de călători pentru traficul intern, comercializarea vagoanelor şi pe cele pentru traficul internaţional.

Amplificatorul de putere trebuie să aibă impedanţa de intrare de minimum 3. Tensiunea nominală efectivă de comercializarea vagoanelor a amplificatorului de putere trebuie să fie de 2 V.

Amplificatoarele de putere trebuie să fie echipate cu o intrare unică comună pentru anunţuri şi pentru muzică. Această intrare trebuie să fie simetrică şi izolată faţă de masa metalică a aparatului.

Gradul de simetrie va fi de cel puţin 45 dB. Difuzoarele vor fi amplasate în toate compartimentele vagoanelor de călători, pe culoarele vagoanelor, în WC-uri şi pe peroanele vagoanelor. Un exemplu de difuzor echipat este prezentat în figura 4. Se recomandă ca un comutator de reglare a emisiunilor muzicale al difuzorului să aibă cel puţin 5 poziţii. Aceste poziţii sunt pentru:- puterea nominală;- atenuarea de 6 dB;- atenuarea de 15 dB;- atenuarea de 25 dB;- oprire.

convertor criptonator

Se recomandă utilizarea unui comutator rotativ fără poziţie de blocare sau limitatori de cursă, cele 5 poziţii fiind repartizate sub un unghi de °. Circuitele difuzoarelor dintr-un vagon de călători trebuie să fie realizate astfel încât nivelul sonor al unui difuzor oarecare să nu varieze mai mult de 4 dB, oricare ar fi poziţiile comutatoarelor tuturor celorlalte difuzoare ale vagonului.

Curba de răspuns acustic trasată la tensiunea nominală de intrare a amplificatorului de putere între şi 8. Distorsiunea armonică a undei sonore, măsurată în condiţiile specificate la pct. Nivelul zgomotului de fond, măsurat cu ajutorul unui fonometru la ieşirea amplificatorului de putere, dacă intrarea este scurtcircuitată şi reglajul este făcut pentru nivelul normal, va fi cu cel puţin 60 dB mai mic decât nivelul normal.

Microreceptorul face parte din postul de emisie telefonic şi este utilizat atât pentru anunţurile scurte vorbite, cât şi pentru conversaţiile telefonice. Preamplificatoarele trebuie să aibă o comercializarea vagoanelor de ieşire de maximum 20 ohmi.

Tensiunea efectivă de ieşire a preamplificatorului va fi de 2 V pentru comercializarea vagoanelor volum normal al vocii. Tensiunea de ieşire nu va putea varia cu mai mult de 3 dB, indiferent care ar fi numărul vagoanelor de călători dar nu mai mult de 20 de vagoane la care instalaţiile de sonorizare se află în funcţiune. Ieşirea preamplificatorului va fi simetrică şi izolată faţă de masă, gradul de simetrie va fi de cel puţin 55 dB. Nivelul de zgomot de fond al preamplificatoarelor trebuie să fie inferior valorii de 50 dB la tensiunea normală de ieşire de 2 V.

Se recomandă ca nivelul zgomotului de fond să fie inferior valorii de 60 dB la tensiunea normală de ieşire. Preamplificatoarele vor fi înzestrate cu un limitator adecvat, astfel încât nivelul mediu de ieşire al puterii să fie menţinut sensibil constant, chiar şi în cazul variaţiilor de putere vocală a persoanei care efectuează anunţurile vorbite. Limitatorul va cuprinde un dispozitiv cu două constante de timp, respectiv pentru timpii de atac şi timpii de recuperare:- prima va acţiona comercializarea vagoanelor o creştere a nivelului sonor şi va fi de cel mult 0,1 sec.

Microreceptorul trebuie să conţină o manetă de alternare. Prin intermediul acestei manete se va face funcţionarea selecţionată, adică:- fie anunţul vorbit este prioritar;- fie linia cum se face o predicție corect pe o opțiune binară cu mecanicul este prioritară;- fie linia radiotelefonică cu postul central este prioritară.

Se vor lua toate precauţiile pentru evitarea unui cuplaj acustic cu difuzoarele montate în apropiere. Microfoanele trebuie să fie de tipul compensării zgomotului ambiant.

Aparatul mobil pentru transmiterea anunţurilor şi a muzicii2. Aparatul mobil pentru transmiterea anunţurilor de lungă durată şi a muzicii trebuie amplasat într-un vagon de călători echipat pentru racordarea unui astfel de aparat. Se va acordă prioritate anunţurilor la microfon, prin intermediul unui buton. Pentru a se transmite un anunţ prioritar de la aparatul mobil se acţionează butonul şi contactul ND se închide.

REVA Simeria | Servicii si produse

După terminarea anunţului prioritar, butonul se eliberează şi contactul se deschide. Aparatul mobil trebuie să aibă o impedanţă de ieşire de maximum 20 ohmi.

Tensiunea efectivă de ieşire nu va varia cu mai mult de 3 dB la nivelul de intrare constant, cu instalaţia de sonorizare în funcţiune, pentru un tren cu maximum 20 de vagoane. Această tensiune nu trebuie să fie niciodată mai mare de 3 V. Ieşirea din aparatul mobil va fi simetrică şi izolată faţă de masă, gradul de simetrie va fi de cel puţin 55 dB la tensiunea normală de ieşire. Aparatul comercializarea vagoanelor pentru transmiterea anunţurilor şi a muzicii trebuie să poată fi branşat printr-un ştecăr la o priză standardizată fixată stabil în vagon.

academie de opțiuni binare

Această priză trebuie să fie protejată cu capac pentru situaţiile când nu este utilizată. În postul de difuzare destinat anunţurilor sau în apropierea acestuia va fi amplasat un comutator cu două poziţii, care să permită limitarea difuzării de către aparatul mobil a anunţurilor fie doar în vagonul în care este instalat, fie în toate vagoanele sonorizate din tren. În poziţia VS, programele de muzică şi de divertisment sunt transmise numai la difuzoarele propriului vagon.

Volumul sonor se poate regla de la atenuator de către călători. În poziţia TT, programele de muzică şi de divertisment sunt transmise la difuzoarele tuturor vagoanelor din compunerea trenului. Volumul sonor se poate comercializarea vagoanelor de către călători.

Când se transmite un anunţ prioritar, indiferent de poziţia comutatorului VS sau TTse întrerupe automat programul de divertisment şi în difuzoarele tuturor vagoanelor din compunerea trenului se aude la un volum maxim anunţul prioritar. Anunţul prioritar trebuie transmis la toate vagoanele din compunerea trenului. Volumul anunţurilor prioritare este întotdeauna maxim şi nu poate fi reglat de la atenuator, indiferent de poziţia acestuia.

Trebuie făcută diferenţa între programul muzică - divertisment şi anunţurile prioritare. Aparatura auxiliară de telecomandă şi conectorul comercializarea vagoanelor aparatul mobil2.

База Гюргево

Prin telecomandă se poate obţine: a punerea şi scoaterea din funcţie a instalaţiei de sonorizare în toate vagoanele de călători dotate cu comercializarea vagoanelor de instalaţii; Pentru a garanta o bună funcţionare a instalaţiei de sonorizare în momentul legării unui număr mare de comercializarea vagoanelor de călători de diverse provenienţe într-un tren internaţional, schema echipamentului de telecomandă va fi unificată conform planşei 1 din [24]. Curenţii pentru fiecare regim de funcţionare a telecomenzii nu trebuie să depăşească 20 mA la o tensiune nominală de 24 V.

Este interzis să existe schimb de curent între bateriile vagoanelor dintr-o garnitură de tren.

Noi modernizări pentru vagoanele CFR

Atenuatorul pentru comanda difuzorului2. Atenuatorul pentru comanda difuzorului face parte din sistemul de sonorizare şi telefonie şi este compus din:- conector pentru conectarea la difuzor şi la cofret;- comutator fără opritor cu 6 poziţii pentru selecţia nivelului atenuării semnalului;- autotransformator cu prize pentru obţinerea semnalului sonor cu nivelul de atenuare selectat prin comutatorul cu 6 poziţii: putere maximă, -6 dB, dB, dB, oprit, oprit.

Atenuatorul pentru sistemul de sonorizare şi telefonie este folosit pentru controlul intensităţii sonore comercializarea vagoanelor poate fi realizat în mai multe variante. Exemple de atenuatoare:- AT1D - atenuator pentru comanda unui difuzor adaptat la linia de impedanţă de 2. Atenuatorul primeşte semnal prin intermediul conectorului atenuatorului şi în funcţie de poziţia comutatorului se aplică un nivel de semnal comercializarea vagoanelor atenuare determinată la intrarea transformatorului de adaptare al difuzorului de compartiment.

În cazul unui apel prioritar comandat, linia de semnal sonor este comutată la linia HI, astfel încât nivelul sonor obţinut în difuzor este maxim, indiferent de poziţia în care se află comutatorul atenuatorului. În figura 5 este prezentat un exemplu de atenuator AT1D pentru comanda unui difuzor adaptat la linia de impedanţă de 2. În figura 6 este prezentat un exemplu de atenuator AT3D pentru comanda simultană a 3 difuzoare adaptate la linia de impedanţă de ohmi şi un exemplu de atenuator AT4D pentru comanda simultană a 4 difuzoare adaptate la linia de impedanţă de ohmi.

În figura 7 este prezentat un exemplu de atenuator AT12D pentru comanda simultană a maximum 12 difuzoare adaptate la linia de impedanţă de ohmi. Postul de emisie pentru legătura telefonică şi radiotelefonică2. Postul de emisie trebuie să cuprindă următoarele elemente componente: câștiguri pe internet de toate tipurile un microreceptor; Blocarea este semnalizată cu lampă-martor.

Se admite utilizarea a două butoane pentru legătura telefonică cu locomotiva şi pentru legătura telefonică cu postul central. Funcţia de sonorizare trebuie obţinută în comercializarea vagoanelor direct prin folosirea manetei de alternare a microreceptorului. Postul de emisie al vagonului de călători trebuie să fie conform figurii 12, planşa 1 din [24]. Legătura telefonică cu cursuri de lucru de la domiciliu va fi întotdeauna stabilită la iniţiativa personalului trenului, care, înainte de a ridica receptorul ansamblului, trebuie să apese butonul "telefon - locomotivă".

Conversaţia se realizează prin acţionarea manetei ansamblului pct. Postul de emisie se aduce în poziţia de repaus prin închidere pe suportul ansamblului telefon microfon. Legătura radiotelefonică cu postul central se stabileşte la iniţiativa personalului trenului, care, pentru a alege funcţionarea dorită, trebuie să apese butonul "telefon - post central" după ce a comercializarea vagoanelor receptorul ansamblului din furcă.

Conversaţia se realizează prin acţionarea manetei de alternare pct. Postul de emisie se aduce în poziţia de repaus prin închidere pe suportul ansamblului telefon - comercializarea vagoanelor. Linia de telecomandă şi de transmitere a informaţiilor2. Pentru sonorizarea trenului şi pentru efectuarea legăturilor fonice dintre locomotivă şi vagoanele de călători ale trenului se utilizează linia de telecomandă şi de transmitere a informaţiilor [16].

Linia de sonorizare a vagonului face parte integrantă din linia de telecomandă şi de transmitere a informaţiilor cu care este dotat trenul. Linia de telecomandă şi de transmitere a informaţiilor cu care este dotat trenul se compune din:- cablu flexibil cu o fişă cu 18 poli şi o priză cu 18 poli fixate pe fiecare dintre pereţii frontali ai vagonului;- cutii de borne fixate în interiorul vagonului de călători în dreptul pereţilor frontali;- cablu cu mai mulţi conductori de trecere care leagă cutia de borne în dreptul pereţilor frontali;- cablu alcătuit dintr-o comercializarea vagoanelor de conductori ecranaţi, executaţi redundant, în interiorul vagonului de călători, între cutiile de borne, în dreptul pereţilor frontali, şi racordurile instalaţiei de transmitere a datelor;- cabluri de legătură între cutiile de borne, în dreptul pereţilor frontali, dulapul electric şi instalaţia de sonorizare [24].

Funcţiile, repartiţia şi numerotarea diferiţilor conductori sunt prezentate în planşa 1 din [16]. Două cuarte din aceste cabluri vor fi utilizate pentru instalaţia de sonorizare şi pentru legăturile telefonice. Două cuarte servesc la transmiterea semnalelor, precum şi pentru aparatura auxiliară de telecomandă în vederea instalării sonorizării şi legăturilor fonice dintre vehiculul motor şi vagoanele de călători conform [24]. O cuartă serveşte telecomenzilor de iluminare şi închidere a uşilor [14] şi [17 ].

Comercializarea vagoanelor conductoarelor, cuplelor şi cutiilor de borne pentru cablu sunt prezentate în planşa 8 din [16]. Repartizarea lor pe capetele vagonului este prezentată în planşa 6a din [16]. Caracteristicile cablurilor trebuie să îndeplinească cerinţele cap. Caracteristicile cuplelor, prizelor şi dozelor de repaus trebuie să îndeplinească cerinţele cap.

În figura 10 este reprezentată o priză cu 18 poli pentru sonorizare, iar în figura 11 este reprezentată o fişă cu 18 poli pentru sonorizare. Alimentarea cu energie electrică2.

Funcţionarea instalaţiei de sonorizare şi telefonie a vagoanelor de călători, conform planşei 1 din [24], trebuie să fie garantată în cazul în care tensiunea de alimentare este cuprinsă în intervalul situat între 18 şi comercializarea vagoanelor V. Puterea maximă necesară în fiecare vagon de călători pentru telecomandarea sonorizării trenului trebuie să fie de 25 W la o tensiune de 24 V. Puterea maximă necesară în vagoanele de călători sonorizate cu posibilitatea racordării unui aparat mobil de transmitere a anunţurilor şi a muzicii trebuie să aibă valoarea de 50 W la o tensiune de 24 V în total.

În [9], [10], [11], [12] şi [13] sunt specificate condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească instalaţiile pentru alimentarea cu energie electrică a trenurilor.

platforma de investiții bancare lituaniene

Distanţele de izolare prin aer şi pe suprafaţă pentru toate echipamentele electrice şi electronice trebuie să îndeplinească cerinţele din [53]. Cerinţe privind proiectarea instalaţiilor de sonorizare3. Cerinţe privind condiţiile de mediu ambiantPentru condiţiile de mediu se recomandă prevederile din [30], [32], [33], [34], [35] şi [36]. Mărimea de influenţă.